Seremoni Raddio Rithwir

Seremoni Raddio Rithwir

Croeso i'ch Seremoni Raddio Rithwir.

Er na allwn ddathlu gyda chi wyneb yn wyneb yn ystod y cyfnod hwn, rydym yn dal i anelu at roi'r seremoni raddio orau bosibl i chi o gyfforddusrwydd a diogelwch eich cartref.

Mae'r seremoni'n cydnabod cyflawniadau'r myfyrwyr hynny sydd wedi cwblhau eu rhaglenni addysg uwch yn llwyddiannus gyda ni.

Yn rhan o'r dathliadau, byddwch yn clywed gan y Prif Weithredwr, Dafydd Evans, a Chadeirydd Bwrdd y Gorfforaeth, Dr Griff Jones.

Llongyfarchiadau i'n holl raddedigion.

Os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny, ond yr hoffech archebu copi o'r llyfryn graddio, anfonwch neges e-bost i graduation@gllm.ac.uk

Graddedigion 2020

Graddedigion 2021